Separator amalgamatu.

W związku z coraz liczniejszymi zapytaniami kierowanymi przez Pacjentów o separator amalgamatu, uprzejmie informujemy, że PS Radix jest wyposażona w takowy od 2010 roku.