Obowiązek informacyjny o promieniowaniu RTG (2022).

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo atomowe (Dz.U.2019 poz. 1792) zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z załącznikiem.